Charakteristiky polohy


Ještě před tím, než začneme s námi sledovaným souborem důkladněji pracovat, je nezbytné zjistit co nejvíce jeho vlastností a rysů. Právě proto se poté, co jsou sesbírána data (například prostřednictvím náhodného výběru), provádí tzv. průzkumová analýza dat. Tato analýza má za úkol odhalit základní vlastnosti a zvláštnosti analyzovaných dat. Charakteristiky polohy nebo také míry polohy