Základní soubor vs výběrový soubor


ZÁKLADNÍ STATISTICKÝ SOUBOR je takový statistický soubor, který obsahuje všechny statistické jednotky s daným statistickým znakem.
Zkoumáme-li průměrnou výšku obyvatel ČR ve věku mezi 15 a 64 lety, tak je základním souborem celkový počet obyvatel splňující vytyčené statistické znaky (občan ČR, věk 15-65). Podle sčítání lidu z roku 2011 by základní soubor obsahoval 7 267 169 statistických jednotek.
VÝBĚROVÝ STATISTICKÝ SOUBOR je takový statistický soubor, který neobsahuje všechny statistické jednotky, ale pouze vybranou část. Je tedy podmnožinou základního výběru. Využívá se tzv. NEÚPLNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ, což znamená, že záměrně nebudou zjišťování podrobeny všechny statistické jednotky. Pro samotný výběr však musí být zvolena správná metoda a také musí být zajištěna tzv. reprezentativnost výběru!
Některé druhy neúplných zjišťování: Pokud bychom opravdu chtěli zkoumat průměrnou výšku všech obyvatel ČR ve věku mezi 15 a 64 lety, bylo by to technicky i finančně velice náročné, ba dokonce nemožné. Lepší by bylo zvolit menší soubor - vzorek (např. jen 2000 obyvatel) a ten podrobit zkoumání.