Tato část je věnována některým základním teoretickým oblastem statistiky jako doplněk a podpora pro předměty Statistické metody v marketingu a obchodu, Seminář výpočetní statistiky a další. Rozhodně se nejedná o kompletní ucelený a dostačující učební materiál pro splnění těchto předmětů. Veškeré zdejší informace vycházejí z vlastních poznámek, výpisků a znalostí a jejich správnost není zaručena!

Základní statistické pojmy

Základní a výběrový soubor

Základní statistické charakteristiky
Rozdělení četností
Charakteristiky polohy
Charakteristiky variability